mapa – urząd miejski, wsparcie rzeczowe, pomoc medyczna, aktualizacja 30 maja 2022

miejski sztab pomocy, PESEL, pomoc 300+, 500+, UNHCR aktualizacja 2 lipca 2022

wsparcie światowe, Global Shapers

перекладати