W związku z obecną sytuacją w Ukrainie i w Polsce wiele słupskich organizacji, instytucji i mieszkańców regionu słupskiego niesie i chce nieść pomoc. Na stronie umieszczamy informacje dotyczące wsparcia na rzecz Ukrainy w Słupsku i regionie. Informacje, uporządkowane tematycznie, pochodzą z różnych źródeł. Informacje są przez nas weryfikowane a źródła, kontakt do organizacji zewnętrznych i osób zajmujących się danym obszarem – wskazane  przy informacji. Strona jest na bieżąco aktualizowana.

Uwaga!
Autorzy tej strony nie mają kontroli nad stronami internetowymi, grupami w mediach społecznościowych osób trzecich, do których odsyła niniejsza strona. W związku z tym informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość w/w stron. Odpowiedzialność związana z korzystaniem z zewnętrznych stron internetowych spoczywa wyłącznie na ich użytkownikach.

Umożliwiliśmy tłumaczenie informacji na język angielski, ukraiński, białoruski i rosyjski z wykorzystaniem dołączonego do strony tłumacza Google. Zadbaliśmy także o dostępność cyfrową strony.

Strona ta jest inicjatywą oddolną, tworzymy ją w ramach działalności wolontariackiej.

 

Jeśli znalazłeś_aś informacje, które powinny się znaleźć na tej stronie uzupełnij formularz lub skontaktuj się z nami:

  • numer telefonu stacjonarnego: +48 59 723 51 20
    – (Katarzyna) numer telefonu komórkowego: +48 693 389 746
    – (Małgorzata) numer telefonu komórkowego: +48 507 781 164
  • mail: inspiracje@inspiruj.org – Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje

Zespół Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE