Remix: zdjęcie słupskiego ratusza nocą a na nim niebieskożółta flaga Ukrainy.

Miejski Sztab  Pomocy w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. 105
telefon komórkowy: +48 693 390 111, +48 519 123 181
telefon stacjonarny: +48 59 84 88 321
e-mail: ukraina@um.slupsk.pl
web www: www.slupsk.pl
web: SŁUPSK-UKRAINIE
koordynacja działań dotyczących pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, w tym zakwaterowania i przysługujących praw

PUNKT POMOCY RZECZOWEJ “DOBRE MIEJSCE” – POMOC BEZPŁATNA

Słupsk, ul. Kopernika 2  (dawny sklep fundacji Przystań)
poniedziałki i środy, godz. 12.00 – 18.00
punkt prowadzi: Fundacja Lokalsi
kontakt FB: Dobre-Miejsce-Punkt-Pomocy-dla-Ukrainy
ubrania, buty, artykuły dla dzieci, naczynia, środki higieniczne, środki czystości, żywność

POMOC MEDYCZNa

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku źródło Słupsk, ul. Hubalczyków 1
 • Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej źródło
  Słupsk, ul. Tuwima 37,
  Podstawowa Opieka Zdrowotna (szczegóły na stronie Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z dokumentami)
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy szpitalu
  Słupsk, ul. Hubalczyków 1
  Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w tym posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku źródło
  Słupsk, Obrońców Wybrzeża 4 pokój 115, 
  Zakres: Informacje o możliwościach korzystania z opieki medycznej i pomocy społecznej, opieka medyczna w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym

POMOC prawna

 • Urząd Miejski w Słupsku
  Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, pok. 105
  koordynator pomocy prawnej w mieście Słupsk: adw. Kinga Siadlak, tel. 531 810 856
  координатор правової допомоги в Слупську: адвокат Кінга Сядлак, тел. (+48) 531 810 856
  więcej informacji na stronie: mopr.slupsk.pl/strona/pomoc-prawna-pravova-dopomoga
 • Stowarzyszenie PORT
  Punkt informacyjno – doradczy,
  Słupsk, Niedziałkowskiego 6, pok. 15
  strona www portintegracja.pl
 • PIKBAZA Punkt Informacji Prawnej dla Uchodźców
  Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, 6 piętro, pok. 606
  FB: www.facebook.com/PIKBaza

EDUKACJA

 • Dla uczniów, rodziców
  Wydział Edukacji Urząd Miejski w Słupsku źródło
  Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. 200, 205, telefon kontaktowy: +48 59 84 88 322
  Zakres wsparcia: zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dodatkowe zajęcia języka polskiego.
 • Dla studentów:
  WELCOME POINT – punkt informacyjny, Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Westerplatte 64, pokój 506 (na czwartym piętrze)
  strona www: Akademia Pomorska w Słupsku
 • Dla nauczycieli
  Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – strona www.odn.slupsk.pl
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku – strona pbw.slupsk.pl

TRANSPORT – SŁUPSK

Pomoc finansowa – wskazówki

Pomoc finansowa – 300+

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Słupsk, ul. Słoneczna 15 D
telefon stacjonarny: +48 59 842 81 26
www:
mopr.slupsk.pl

Świadczenie 300+

 • Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300.00 zł na każdą osobę pełnoletnią oraz dziecko, przyznawane bez względu na posiadany dochód

Dodatkowe świadczenia

 • Świadczenia pieniężne i niepieniężne – przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej, obowiązują kryteria dochodowe
 • Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, obowiązują kryteria dochodowe
 • Stypendia i zasiłki szkolne
 • Dofinansowanie do wyżywienia w przedszkolach – informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Prawo do skorzystania ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku mają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i posiadają nadany numer PESEL. Wzory wniosków i szczegółowe informacje – na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.

Pomoc Finansowa – 500+

Zakład Usług Społecznych (ZUS)
Słupsk, plac Zwycięstwa 8
infolinia ZUS: +48 22 560 16 00
wwww: www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini

Świadczenie 500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Szczegółowe informacje w języku ukraińskim dostępne są na stronie ZUS www.zus.pl/ua/holovna-storinka/500-dla-gromadan-ukraini.-pitanna-ta-vidpovidi. Інфолінія про сімейні виплати для громадян України номер телефону 22 444 02 55. Інфолінія доступна у робочі дні – з понеділка по п’ятницю – з 8:00 до 18:00. Питання щодо сімейних виплат для громадян України також можна надсилати на електронну адресу UA@zus.pl

.

Pomoc finansowa – UNHCR

Program pomocy finansowej UNHCR ulega zmianom. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Informacje dla osób pochodzących z Ukrainy (zakładka Jak Otrzymać Pomoc Finansową UNHCR) dostępnej pod adresem help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy 

.

Numer PESEL, Profil zaufany, mobywatel – wskazówki

Masz obywatelstwo Ukrainy i jesteś w Polsce ze względu na działania wojenne w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Gdzie składasz wniosek? – w dowolnym urzędzie gminy. Na terenie województwa pomorskiego są to – informacja na stronie Samorządy Województwa Pomorskiego. Więcej – patrz film poniżej oraz strona www.gov.pl

 

 

Pamiętaj:

 • Wnioski o nadanie numeru PESEL składane są osobiście, małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku
 • Dokumenty niezbędne do uzyskania numeru PESEL:
  • dokument podróży (paszport) lub Karta Polaka (osoby, które ja mają) lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie
  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm (jak do paszportu)
  • wniosek o nadanie numeru PESEL – do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Słupsku

 

Numer PESEL – składanie dokumentów – Słupsk i okolice

 • Urząd Miejski w Słupsku
  Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. 10
  www.slupsk.pl
 • Urząd Gminy Słupsk
  Słupsk, ul. Sportowa 34
  telefon stacjonarny: +48 59 842 84 60 wew. 31 lub 14
  www.gminaslupsk.pl
 • Urząd Miejski w Ustce
  Ustka, ul. Wyszyńskiego 3
  telefon stacjonarny: +48 59 815 43 07
  www.ustka.pl/pl/
 • Urząd Gminy Ustka
  Ustka, ul. Dunina 24
  telefon stacjonarny: +48 59 815 24 00
  ustka.ug.gov.pl

Profil zaufany – Słupsk

szczegół na stronie (w języku polskim) jakiwniosek.pl/wnioski/obywatel/profil-zaufany/slupsk?

Diia.pl (Дія пл) – mObywatel

Szczegóły na stronie www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua

 

WSPARCIe – organizacje pozarządowe

 • Stowarzyszenie PORT – punkt informacyjno – doradczy
  Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 6 pok. 15
  strona www: portintegracja.pl
  Język: polski, ukraiński, rosyjski, angielski
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich: Słupski Fundusz Lokalny
  dlaukrainy@cio.supsk.pl
  telefon komórkowy: +48 536 780 644
 • Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Słupsku
  Słupsk, ul. Jaracza 6A
  telefon stacjonarny: +48 59 84 233 37
 • Parafia Prawosławna
  Słupsk, Krasińskiego 5, telefon kontaktowy, stacjonarny: +48 59 842 31 17
 • Parafia Grekokatolicka
  Słupsk, Jaracza 6A, telefon kontaktowy, stacjonarny: +48 59 84 233 37

Telefony alarmowe w Polsce

Bezpłatne numery alarmowe – łączą automatycznie z najbliższą jednostką pomocy:

 • 112 – jednolitym numer alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej

 • 997 – policja
 • 998 – straż pożarna
 • 999 – pogotowie ratunkowe

Pozostałe numery alarmowe funkcjonujące w Polsce:

 • 987 – centrum zarządzania kryzysowego
 • 991 – pogotowie energetyczne
 • 992 – pogotowie gazowe
 • 993 – pogotowie ciepłownicze
 • 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
 • 995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
 • 996 – Centrum Antyterrorystyczne

Inne numery do służb powołanych do niesienia pomocy:

 • 986 – straż miejska (nie we wszystkich miastach)
 • 19 115 – Miejskie Centrum Kontaktu (dla Miasta Stołecznego Warszawy)
 • 116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
 • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
 • 116 123  – Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
 • 601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
 • 601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
 • 800 702 222 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
 • 22 668 70 00 – Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

Źródło: www.gov.pl