Pomoc w Słupsku

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku – szczegóły na stronie bip.zoon.slupsk.pl

ul. Poniatowskiego 4a, Słupsk
tel. +48 59 8420895
tel. +48 59 8426963
e-mail: pzdsoon@vp.pl

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami – lista organizacji na stronie www.slupsk.pl

 

Pomoc – Cała Polska

Fundacja Akademia Młodych Głuchych przygotowała tłumaczenie informacji dla Głuchych mieszkańców Ukrainy na temat zasad przyjmowania uchodźców w Polsce zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC):

Tłumacz Migam, ułatwia obsługę osób niesłyszącychusługa bezpłatna, dostępna w języku ukraińskim na stronie tlumacz.migam.org/ukraina. Informacje dotyczące tej formy pomocy – nagranie z udziałem tłumaczy polskiego i ukraińskiego języka migowego – dostępne jest na platformie YouTube, pod adresem www.youtube.com/watch?v=nATeV0-KHTE – na kanale Migam

.

Polski Związek Niewidomych uruchomił infolinię dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z Ukrainy, które potrzebują wsparcia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie pfron.org.pl

 

Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla Głuchych z Ukrainy – więcej informacji na stronie www.pzg.org.pl

 

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją z siedzibą w Warszawie. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i chorych, będąc organizacją pozarządową non-profit i posiadając status Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach działań Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami fundacja przygotowała informacje na temat dwóch oferowanych form pomocy.

 

 

 

Pomoc – serwisy www – informacje zbiorcze

  • Strona informacyjna, którą stworzył Bartosza Marganiec – Głusi uchodźcy z Ukrainy – glusiuchodzcy.pl
  • Fundacja Integracja stworzyła listę punktów pomocy dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy. Sytuacja wojenna dotyka wszystkich, lecz osoby z niepełnosprawnością przeżywają ją szczególnie. Większość z nich nie mogła wziąć ze sobą wszystkiego czego potrzebują, by funkcjonować na co dzień. Zostali pozbawieni leczenia i innych form wsparcia – zobacz Listę wsparcia na www.niepelnosprawni.pl