OTOZ ANIMALS Oddział Słupsk źródło
Zbiórka karmy suchej i mokrej (Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Niedziałkowskiego 6),
domy tymczasowe dla zwierząt z Ukrainy
telefon komórkowy: +48 799 254 057

 

Zasady postępowania ze zwierzętami z Ukrainy

Aktualizacja 22 lipca 2022 Od 25 lipca 2022 obowiązują nowe zasady przywozu zwierząt domowych (kotów, psów i torów) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych. Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej. W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:
– pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę
– lub tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.
Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.
Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.