Serwisy w języku ukraińskim

 

Uwaga!
Domena gov.pl przeznaczona jest dla instytucji publicznych na terytorium Polski. Abonentami nazw w domenie „.gov.pl” mogą być powołane Jednostkowym Aktem Prawnym: organy władzy publicznej, z wyłączeniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz stowarzyszeń gmin, organy samorządu zawodowego, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego.