Zmieniają się zasady przyznawania i finansowania całodziennego wyżywienia w przedszkolach dla dzieci obywateli Ukrainy, których dotyczy ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W miesiącu maju 2022 r. prawo do bezpłatnych posiłków będą miały wyłącznie te dzieci, których rodzice lub opiekunowie tymczasowi złożą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (ul. Słoneczna 15d) wniosek o przyznanie zasiłku celowego na wyżywienie dziecka w przedszkolu i otrzymają stosowną decyzję administracyjną. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało tym dzieciom, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 600,00 zł.

W celu uzyskania bezpłatnego wyżywienia w pełnym miesiącu maju, wymagany wniosek należy złożyć do dnia 29.04.2022 r.

Uwaga:

1. Przedstawione powyżej zasady dotyczą także tych dzieci, które w kwietniu korzystały z bezpłatnego wyżywienia w przedszkolach.

2. Nie jest znany jeszcze sposób i źródło finansowania wyżywienia w czerwcu 2022 r.

Wnioski i szczegółowe informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku