Pomoc w Słupsku

Urząd Miasta
Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, pok. 105

koordynator pomocy prawnej w mieście Słupsk: adw. Kinga Siadlak, tel. 531 810 856
координатор правової допомоги в Слупську: адвокат Кінга Сядлак, тел. (+48) 531 810 856

więcej informacji na stronie: mopr.slupsk.pl/strona/pomoc-prawna-pravova-dopomoga

 

Stowarzyszenie PORT
Punkt informacyjno – doradczy,
Słupsk, Niedziałkowskiego 6, pok. 15
strona www portintegracja.pl

 

Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Słupsk, Niedziałkowskiego 6, pok. 4

 

PIKBAZA Punkt Informacji Prawnej dla Uchodźców
Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, 6 piętro, pok. 606
FB: www.facebook.com/PIKBaza

 

Pomoc – cała Polska

Ukrainie Adwokatura (UA) w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku
Centrum Pomocy
strona www: www.adwokatura.gdansk.pl/17/id,790/adwokaci/aktualnosci/centrum_pomocy_-_centr_dopomogi

 

SIP (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej) utworzyło Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy
strona www: ukraina.interwencjaprawna.pl
Telegram: t.me/interwencjaprawna
FB: www.facebook.com/Stowarzyszenie.Interwencji.Prawnej