Pomoc w Słupsku

Urząd Miasta
Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, pok. 105

koordynator pomocy prawnej w mieście Słupsk: adw. Kinga Siadlak, tel. 531 810 856
координатор правової допомоги в Слупську: адвокат Кінга Сядлак, тел. (+48) 531 810 856
więcej informacji na stronie: mopr.slupsk.pl/strona/pomoc-prawna-pravova-dopomoga

Stowarzyszenie PORT
Punkt informacyjno – doradczy,
Słupsk, Niedziałkowskiego 6, pok. 15
strona www portintegracja.pl

PIKBAZA Punkt Informacji Prawnej dla Uchodźców
Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, 6 piętro, pok. 606
FB: www.facebook.com/PIKBaza

POMOC – CAŁA POLSKA