PomagamUkrainie.gov.pl to miejsce, które umożliwia i ułatwia koordynację pomocy humanitarnej. Dzięki temu narzędziu osoby oraz organizacje potrzebujące pomocy, a także osoby zainteresowane jej udzieleniem, dowiedzą się, jak to zrobić. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Przy pomocy formularza dostępnego na stronie, można określić formę pomocy, którą chce się uzyskać. Wśród tych znajdują się m. in.:

  • wsparcie materialne, w tym przekazywanie żywności, chemii, środków medycznych i opatrunkowych, koców, śpiworów, łóżek polowych, odzieży, produktów niezbędnych dla dzieci,
  • pomoc związana z udzieleniem miejsca zamieszkania lub schronienia,
  • wsparcie w zakresie przewożenia pomocy na terytorium Ukrainy, ale także i potrzebujących osób,
  • wsparcie osobiste w postaci wolontariatu,
  • pomoc psychologiczna,
  • pomoc prawna.

Za koordynację odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

Źródło: www.parp.gov.pl