W Słupsku, w budynku Caritasu przy ul. św. Ojca Pio, Fundacja „Lokalsi” stworzyła świetlicę dla dzieci, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.30.
Urszula Markowska, prezes fundacji „Lokalsi”, informuje:
Jednym z celów stworzenia tego miejsca jest integracja polskich dzieci z ukraińskimi, dlatego zapraszam wszystkich zainteresowanych.
W nowym punkcie nasi goście mają miejsce do nauki, zabawy oraz mogą spożyć posiłek. Dzieci z Ukrainy mogą również liczyć na wsparcie psychologa, który rozmawia w ich ojczystym języku.
Szczegółowe informacje na temat działalności nowej świetlicy znajdują się na profilu społecznościowym fundacji „Lokalsi”.