Oferta bezpłatnych zajęć w świetlicy dla dzieci ukraińskich w ramach projektu „Do dzieła!” w lipcu 2022 r. Wstęp wolny.
Miejsce: Ośrodek Teatralny Rondo (Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 5a)
.
.
Projekt współfinansowany jest ze środków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Źródło: Teatr Rondo