Wsparcie w Słupsku

Dla uczniów, rodziców
Wydział Edukacji Urząd Miejski w Słupsku źródło
Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. 200, 205, telefon kontaktowy: +48 59 84 88 322
Zakres wsparcia: zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dodatkowe zajęcia języka polskiego.

 

Dla studentów
Akademia Pomorska w Słupsku

Informacje o działaniach realizowanych w Akademii Pomorskiej na rzecz Ukrainy dostępne są w języku polskim i ukraińskim na stronie Akademia Pomorska Ukrainie.

 

Dla nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku –
strona Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku – Pomagamy Ukrainie – strona pbw.slupsk.pl

.