Uwaga!

Obywatele Ukraińscy z dowodami osobistymi i paszportami do 30 czerwca 2022 mogli bezpłatnie podróżować pociągami i komunikacją miejską w wielu miastach Polski. Od piątku 1 lipca 2022 przejazdy odbywać się będą na ogólnych zasadach ujętych w regulaminach poszczególnych przewoźników.

Transport – Słupsk

 • Aktualizacja 21 czerwca 2022 Bezpłatna komunikacja miejska w Słupsku źródło
  Obywatele Ukrainy mają prawo do korzystania z komunikacji miejskiej bezpłatnie do 29 czerwca 2022. Przejazdy mogą odbywać się na podstawie:
  – paszportu ze stemplem wjazdowym od daty 24 lutego 2022
  – karty pobytu uchodźcy
  lub – tymczasowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  **Rozkład jazdy autobusów – na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej
 • Aktualizacja 22 czerwca 2022 źródło: www.slupsk.pl
  Od 1 lipca br. wszyscy korzystający z transportu miejskiego będą podlegać standardowym zasadom taryfowym. Ceny biletów:

  • jednorazowy bilet normalny 3,50 zł,
  • jednorazowy bilet ulgowy 1,75 zł;
  • bilet miesięczny normalny 94,00 zł
  • bilet miesięczny ulgowy 47,00 zł

Bilety można kupić u kierowcy, w aplikacji SkyCash, w „Centrum Obsługi Klienta ZIM Słupsk”, znajdującym się pod adresem ul. Kołłątaja 32 (dworzec PKP), a także na stronie https://zimslupsk.pl/

 

Transport – cała Polska

 • Aktualizacja 2 czerwca 2022 Pociągi PKP SKM i POLREGIO źródło

Zgodnie z decyzją Organizatora Przewozów (UMWP) od 2 czerwca 2022 roku przestają obowiązywać w pociągach POLREGIO S.A. i PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. nieodpłatne przejazdy dla podróżnych posiadających obywatelstwo ukraińskie.

Od 2 czerwca 2022 obywatele Ukrainy mogą zakupić bilety według zasad obowiązujących wszystkich pasażerów w Taryfie Pomorskiej u przewoźnika POLREGIO S.A. i PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. W Taryfie Pomorskiej można zakupić bilety normalne, oraz ulgowe np.:

  • dla dzieci w wieku do 4. roku życia – przejazdy bezpłatne na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek
  • dla dzieci i młodzieży szkolnej – przejazdy ulgowe na podstawie legitymacji szkolnej
  • dla studentów do 26 roku życia – przejazdy ulgowe na podstawie legitymacji studenckiej
  • dla doktorantów do 35 roku życia – przejazdy ulgowe na podstawie legitymacji doktoranckiej
  • dla nauczycieli i wykładowców akademickich – przejazdy ulgowe na podstawie legitymacji służbowej nauczyciela
  • dla seniorów powyżej 60. roku życia – przejazdy ulgowe na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek

Przejazdy ulgowe są możliwe również dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób.

.

 • Aktualizacja 29 czerwca 2022  Od piątku 1 lipca 2022 przejazdy będą odbywać się na ogólnych zasadach ujętych w regulaminie PKP Intercity.
 • Aktualizacja 25 maja 2022 Pociągi PKP Intercity  źródło
  PKP Intercity od środy 1 czerwca 2022 wprowadza nowe zasady wydawania darmowych biletów dla uchodźców z Ukrainy. Jej obywatele będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w wagonach z miejscami do siedzenia klasy 2 pociągów Twoich Linii Kolejowych (TLK) i InterCity (IC) tylko w relacjach od i do Chełma, Dorohuska, Lublina, Hrubieszowa, Przemyśla, Zagórza, Jarosławia i Rzeszowa. Pozostałe zasady pozostają bez zmian.
  Obywatele Ukrainy nieodpłatne bilety w relacjach od wymienionych lokalizacji mogą pobrać w kasach biletowych danych miejscowości lub u konduktora w pociągu, jeśli podróż rozpoczyna się z tych miejscowości. Darmowe miejscówki na przejazd do tych miejscowości mogą nabyć w kasie biletowej na dowolnej stacji w Polsce lub u konduktora w pociągu.

Zasady odprawy obywateli Ukrainy w komunikacji krajowej:

1. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 24.02.2022 roku lub później i zaliczają się do poniższych grup:

  • dzieci i młodzież do lat 18,
  • kobiety (bez względu na wiek),
  • mężczyźni powyżej 60. roku życia,
  • mężczyźni w wieku 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

2. Z bezpłatnych przejazdów można korzystać w klasie 2 pociągów TLK i IC w wagonach z miejscami do siedzenia.

3. Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów, pod warunkiem że pobierze nieodpłatny bilet dodatkowy oraz okaże:
– Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, lub
– bilet kolejowy na przejazd z Ukrainy do Polski, lub
– Poświadczenie dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego.

4. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także ukraińskie dzieci i młodzież do lat 18, które nie mają żadnych dokumentów uprawniających je do bezpłatnych przejazdów, a podróżują z osobami uprawnionymi do takich przejazdów. Wskazane dzieci i młodzież korzystają z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentów osób z którymi jadą.

5. Mężczyźni w wielu 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej oprócz dokumentów wskazanych w punkcie 3 muszą okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty). Z obowiązku tego zwolnione są osoby o widocznej niepełnosprawności.

6. W Powiadomieniu o nadaniu numeru PESEL musi być wpisane ukraińskie obywatelstwo oraz „UKR” w oznaczeniu statusu cudzoziemca.

7. Bilet z Ukrainy do Polski musi być wydany na przejazd 24.02.2022 roku lub później. Do bezpłatnego przejazdu uprawnia on osobę, której imię i nazwisko jest wpisane na  bilecie oraz osoby, które z nią podróżują na podstawie tego biletu. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym.

8. Poświadczenia dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego wydają punkty recepcyjne. Poświadczenie musi być wypełnione czytelnie i w sposób trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz musi być potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci, podpisem i datą. Z poświadczenia musi wynikać, kiedy  obywatel Ukrainy przekroczył granicę – musi to być 24.02.2022 roku lub data późniejsza. Poświadczenia podrobione, przerobione, nienależące do okaziciela, wystawione osobom nieuprawnionym, nieprawidłowo wystawione, z dopiskami lub zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych są nieważne.

9. Przewóz rzeczy i zwierząt jest nieodpłatny i nielimitowany – można przewieźć więcej rzeczy i zwierząt, niż określają to nasze przepisy.

10. Nieodpłatne bilety dodatkowe w komunikacji krajowej można nabyć w kasie biletowej lub w pociągu na ogólnych zasadach, tj. w przypadku przejazdu pociągami:

  • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc – tylko, gdy w pociągach tych będą wolne miejsca do siedzenia,
  • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc – z rezerwacją lub bez niej.

11. Brak ważnego biletu należy zgłosić na ogólnych zasadach, tj. w przypadku pociągów:

  • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc – przed wejściem do pociągu,
  • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc – przed wejściem albo niezwłocznie po wejściu do pociągu.

12. W przypadku odprawy w pociągu nie pobieramy dodatkowych opłat.

13. W przypadku przejścia do klasy 1 należy opłacić różnicę między ceną biletu w klasie 1 i 2, obliczoną z zastosowaniem opłat normalnych.

14. W przypadku przejścia z pociągu TLK lub IC do pociągu EIC lub EIP należy kupić bilet.

15. Jeśli obywatel Ukrainy uprawniony do bezpłatnego przejazdu kupił odpłatny bilet na przejazdy pociągami TLK i IC w klasie 2, o których mowa w tej regulacji, to może go zwrócić bez potrąceń lub wymienić na nieodpłatny bilet dodatkowy. Bez potrąceń należy zwracać również bilety na przewóz wydane tym osobom.

** Rozkład jazdy pociągów – na stronie PKP

 

Transport międzynarodowy

 • Pociągi do Polski. Kolej okazała się niezastąpionym środkiem transportu przy ewakuacji uchodźców z Ukrainy. Każdego dnia tysiące osób przekraczają koleją polską granicę i otrzymują pomoc. Jedną z podstawowych trudności jest zdobycie informacji o relacjach i godzinach odjazdów pociągów. Serwis informacyjny dla uchodźców z Ukrainy dostępny na pociagidopolski.pl