• Miesięcznie, uprawnieni odbiorcy otrzymają 700.00 zł na 1 osobę + 600.00 zł na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi 4)
  • Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu, przez okres minimum 3 miesięcy.

Począwszy od marca, UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla osób przybyłych z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce. Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL. UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.

Aktualizacja 20 maja 2022 Nowe centra rejestracji:

  • Gdańsk: ul. Wały Piastowskie 1. Od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 16:30
  • Gdynia: ul. 10 Lutego, 26. Od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 16:30

Uwaga! źródło PORT
Aby otrzymać wsparcie, ubiegająca się o nie osoba musi wypełnić i wysłać specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej UNHCR: https://enketo.unhcr.org/single/027ffec6779c560521f55b76b63983fd#_ga=2.87521560.16581892.1653037342-521694096.1653037342

Na podany w formularzu polski numer telefonu zostanie wysłany SMS z terminem, w którym osoba ma się zgłosić do centrum rejestracyjnego, gdzie pobrane zostaną dane biometryczne wnioskodawcy, niezbędne aby zapobiec uzyskiwaniu świadczeń gotówkowych w kilku punktach jednocześnie.
Po dopełnieniu wszystkich formalności uchodźcy mogą liczyć na wsparcie w formie 3-miesięcznych wypłat w wysokości 710.00 zł na głowę rodziny oraz 610.00 zł na głowę każdego z jej członków (łącznie maks. 4 osoby). Pieniądze przekazywane są w formie czeku BLIK, stąd ważne, by osoba ubiegająca się o tę pomoc miała własny telefon z polskim numerem. Specjalne kody będą wysyłane raz w miesiącu; na pobranie pomocy finansowej z bankomatu osoba ma siedem dni; pieniądze można podjąć w większości bankomatów (od razu w pełnej kwocie).

Szczegółowe informacje w języku ukraińskim na stronie help.unhcr.org/poland/uk/